חוקה

מרוץ רחפנים הינו קבוצת רחפנים אשר טסה יחד דרך מסלול מרוץ סגור.

כל רחפן מופעל על ידי מטיס הצופה בגוף ראשון (להלן: צב"ר) אשר נחשב כמתחרה. מטיס יכול להיעזר בעוזר.

מטיס צב"ר מצויד בזוג משקפי צב"ר (או מסך), אשר מאפשר לו להפעיל את הרחפן באמצעות הווידאו שמוקרן ממצלמת טיסה הממוקמת על הרחפן, בזמן אמת, אל המשקפיים (או המסך).

 1. הגדרות
  • רחפן הינו טיסן כנף-סיבובית הנשלט בשלט רחוק בעל לפחות שלושה מדחפים.
  • מותרת חריגה של עד 1% ממידות הגודל ומתח הסוללות.
 2. מפרט כללי של רחפן מרוץ
  • אך ורק רחפנים אשר עומדים בקריטריון הבאים מורשים להשתתף במרוץ:
   • בוטל.
   • המרחק בין צירי המנועים לא יעלה על 330ממ. המרחק נמדד באלכסון ממרכז צירי המנועים.
   • מותר השימוש במנועים חשמליים בלבד.
   • המתח ברחפן לא יעלה על 17.0וולט. מדידת המתח תעשה לפני המראה, בדגימה רנדומלית.
   • זווית המנועים ביחס לשלדה לא תעלה על 15מעלות ותהיה קבועה.
   • ברחפן תלת-מנועי, הטיית מנוע בזמן טיסה מותרת לצורך סבסוב בלבד.
   • הקוטר המקסימלי למדחפים (פרופלורים) הינו 6אינץ' (15.2ס"מ)
   • פילסייף: בעת כיבוי השלט או אובדן קשר עם הרחפן תפסק מיד פעולת המנועים והרחפן יתרסק במקום.
   • על פי דרישה, על הרחפן ימוקמו, לכל הפחות, 2 פסי לדים של 3 לדים לפחות, בחלק התחתון של הזרועות האחוריות.
   • שידור הווידאו יהיה בעוצמה מקסימלית של 25וואט, אלא אם הוגדר אחרת.
   • תדר השליטה ברחפן יהיה: 2.4 או UHF.
   • בוטל.

                                                                                         

 

                                                                                         

 1. מסלול המרוץ
  • לא ישהה אדם על מסלול המרוץ בעת שמתקיים מקצה. למעט, אם הוסמך לכך על ידי מארגני התחרות והוסבר לו על מתווה המסלול ועל הסיכונים האפשריים.
  • המארגן חופשי להרכיב את המסלול לפי ראות עיניו. אין מניעה להשתמש בעצמים או בצומח שנמצאים בשטח המסלול כחלק ממנו.
  • המסלול יתוכנן כך שיצמצם את האפשרות לכך שרחפן יסטה משטח המסלול.
 2. ארגון תחרות – תחרות בנויה משלושה שלבים:
  • שלב ההעפלה
   • שלב ההעפלה מורכב ממספר קבוע מראש של מקצי העפלה כך שבכל מקצה תתבצע, לכל קבוצת מטיסים, טיסה אחת.
   • מארגן התחרות יקבע את רף המעבר משלב ההעפלה לשלב הסיום, וכמות המעפילים לפני תחילת התחרות.
   • מארגן התחרות יקבע את מספר המקצים בהם יוכלו המטיסים לנסות להעפיל ויחלק את המטיסים לקבוצות, של 4 או 6 או 8 מטיסים, לפני תחילת שלב ההעפלה.
   • מספר המטיסים בכל קבוצה יהיה זהה, למעט במקרים של מקצה חסר או מקצה טיסות חוזרות.
   • ההעפלה תהיה מבוססת על הזמן המהיר ביותר של מספר הקפות צמודות שיוגדר לפני תחילת שלב ההעפלה.
   • במקרה של שוויון (תיקו) בין מעפילים, ואין התוצאות הנוספות שוברות את השוויון, תתבצע הטלת מטבע.
   • במקרה של שוויון (תיקו) על סף ההעפלה, התוצאה השנייה הכי טובה תילקח בחשבון, וכן הלאה. במידה ואין די בתוצאות ההעפלה יתקיים מקצה שובר שוויון בין המתחרים בתיקו.
   • במידה ואין די מטיסים בכדי למלא את מכסת המעפילים שנקבעה יחל מקצה העפלה נוסף למתחרים שעדיין לא הצליחו לקבוע תוצאה. זה ימשך עד למילוי מכסת המעפילים.
   • משתתפים שלא קבעו תוצאה בשלב ההעפלה לא ידורגו.
  • שלב האלימינציה
   • שלב האלימינציה בדרך כלל מורכב מ:
    • שמינית גמר – 8 קבוצות
    • רבע גמר – 4 קבוצות
    • חצי גמר – 2 קבוצות
   • מספר הקבוצות בשלב האלימינציה יקבע על פי מספר המעפילים.
   • מספר ההקפות הנדרש יקבע לפני תחילת שלב האלימינציה.
   • כשמטיס מסיים את מספר ההקפות שנקבע שאר המטיסים יסיימו את ההקפה הנוכחית שלהם וינחתו לאחריה.
   • המטיסים בקבוצה ידורגו על פי מספר ההקפה האחרונה שסיימו כך שאם 2 מטיסים או יותר סיימו את אותה הקפה ידורגו על פי זמן סיום ההקפה הקודמת.
   • היה ולא סיימו יותר ממחצית המקצה הקפה אחת לפחות, יתקיים מקצה חוזר.
   • היה ואין באפשרות מטיס לקבוע את תדר הווידאו שהוקצה לו, יפסל מהמקצה.
   • הקבוצות בשלב האלימינציה הראשון וסדר הזינוק יקבעו על פי סדר ההעפלה כך:

 

  4 מטיסים בקבוצה
⅛ גמר ¼ גמר ½ גמר
קבוצה 1 1-9-17-25 1-5-9-13 1-3-5-7
קבוצה 2 3-11-19-27 3-7-11-15 2-4-6-8
קבוצה 3 5-13-21-29 2-6-10-14  
קבוצה 4 7-18-23-31 4-8-12-16
קבוצה 5 2-10-18-26  
קבוצה 6 4-12-20-28
קבוצה 7 6-14-22-30
קבוצה 8 8-16-24-32
 • בסוף כל סיבוב אלימינציה, דירוג ביניים יורכב מדירוג קודם כך שבראש הרשימה, ועל פי סדר ההעפלה ידורגו המטיסים שעלו לשלב הבא, ואחריהם, ועל פי סדר ההעפלה ידורגו המטיסים שלא עלו לשלב הבא ואחריהם דירוג המטיסים שלא עלו לשלב הזה על פי רשימת הדירוג הקודמת.
 • במידה וחלה אלימינציה כפולה:
  • שלב האלימינציה יסתיים כשנותרו 4 מטיסים אחרונים.
 • שלב הגמר
  • שלב הגמר, הינו סופי ואין חלים בו חוקי האלימינציה הכפולה, כך שמקצה גמר הינו סופי, גם אם נותר למי מהמטסים במקצה "פסילות" אלימינציה נוספות.
  • מחצית המטיסים שלא העפילו בחצי הגמר לשלב הגמר ישתתפו במקצה "גמר קטן", שיקבע את הדירוג ביניהם, אלא אם נקבע אחרת לפני תחילת שלב הגמר.
  • מספר ההקפות הנדרש יקבע לפני תחילת שלב הגמר.
  • כשמטיס מסיים את מספר ההקפות שנקבע שאר המטיסים יסיימו את ההקפה הנוכחית שלהם וינחתו לאחריה.
  • המטיסים בקבוצה ידורגו על פי מספר ההקפה האחרונה שסיימו כך שאם 2 מטיסים או יותר סיימו את אותה הקפה ידורגו על פי זמן סיום ההקפה הקודמת.
  • היה ולא סיימו יותר ממחצית המקצה הקפה אחת לפחות, יתקיים מקצה חוזר.
 • מבנה תחרות אחר
  • בשל ההתקדמות המהירה בספורט ובטכנולוגיה, ניתן לקבוע מבנה תחרות אחר מהמנוי בסעיפים 4.1-4.3.
  • במקרה וחל מבנה תחרות אחר, יוסבר המבנה והחוקים בתדריך הפתיחה לתחרות.
 • זמן התארגנות
  • זמן ההתארגנות למקצה יקבע לפני תחילת כל שלב ויימדד מרגע הפסקת המקצה שלפניו.
  • מטיס שאינו נמצא באזור ההטסה שהוקצה לו, או שרחפנו אינו עומד בעמדת הזינוק שהוקצתה לו בתום זמן ההתארגנות יפסל מהמקצה.
 • שגיאות במהלך טיסה
  • במידה ומכשול שיש לחצותו לא נחצה כהלכה, הטייס יתמרן בחזרה אל אותו מכשול בכדי לחצותו כהלכה.
   • אם במהלך תמרון כזה גורם הטייס לתאונה עם מטיס אחר, יפסל מהמקצה המטיס שביצע את התמרון.
   • היה וחצה המטיס את המכשול הבא מבלי לחצות את המכשול שלפניו, יפסל מהמקצה.
  • במידה ויצא מטיס מהמסלול יתמרן המטיס לנקודה שבה יצא ממנה באופן מידי.
   • אם במהלך תמרון כזה גורם הטייס לתאונה עם מטיס אחר, יפסל מהמקצה המטיס שביצע את התמרון.
   • הספוטר יכול לפסול את המטיס מהמקצה, לפי שיקול דעתו, אם לא שב אל נקודת היציאה בדחיפות מספקת.
  • פסילה של מטיס יכולה להיקבע גם אם הפר את תנאי הבטיחות. פסילה מהמקצה בסמכות שופט. פסילה מהתחרות בסמכות מנהל התחרות.
  • ספוטר יכול לדרוש ממטיס להפסיק את הטיסה לאחר שזה התרסק במידה והרחפן אינו במצב טיסה בטיחותי.
  • רחפן שהתרסק יושאר על הרצפה, כשמנועיו כבויים עד לסוף טיסת הקבוצה. התרסקות אינה עילה לבקשת טיסה חוזרת.
 • בעיות וידאו
  • כשמטיס סובל מבעיית וידאו אשר אינה מאפשרת לו להמשיך לטוס, טיסה חוזרת תאושר אם הוכח כי הבעיה נגרמה על ידי גורם חיצוני שניתן לזהות.
  • במידה ומשדרי וידאו מסופקים על ידי המארגנים, אותם התנאים חלים.
  • במידה ובעיית וידאו אינה מאפשרת לשופט לבצע את המוטל עליו,
   • בשלב ההעפלה, השופט יפסיק את הטיסה ותתקיים טיסה חוזרת.
   • בשלב האלימינציה, השופט יאפשר לטיסה הנוכחית להסתיים מבלי לדווח על כך, ויעשה כמיטב יכולתו לאשר את ההקפות. אם מאפשרת תוצאת המטיס עלייתו לשלב הבא (גם לשלב הגמר), הטיסה תהיה אז מבוטלת ותתקיים טיסה חוזרת, אלא אם הציג המטיס הקלטה תקינה המאשרת את הקפותיו.
   • בשלב הגמר, השופט יאפשר לטיסה הנוכחית להסתיים מבלי לדווח על כך, ויעשה כמיטב יכולתו לאשר את ההקפות. אם המטיס מנצח, תתקיים טיסה חוזרת, אלא אם הציג המטיס הקלטה תקינה המאשרת את הקפותיו.
   • הקלטה תחשב תקינה כששמו של המטיס מופיע על הווידאו, והתרצה השופט כי הווידאו הנידון אכן צולם במהלך הטיסה הנוכחית ומאשר את כלל ההקפות במקצה בצורה ברורה.
  • מקצה חוזר וטיסה חוזרת
   • מקצה חוזר או טיסה חוזרת יכולים להיקבע,
    • כשמטיס לא הצליח לחצות את נקודת האל-חזור שנקבעה למסלול, בגלל סיבה שלא יכול היה למנוע.
    • במידה ולא הצליח מטיס להמריא בגלל סיבה שלא יכול היה למנוע.
    • אם נחת המטיס על פי דרישת שופט, כתוצאה מסיבה שאינה תלויה בו.
    • במידה ולא הספיק המטיס להימצא באזור ההטסה שהוקצה לו או שלא יכל למקם את רחפנו על עמדת הזינוק שהוקצתה לו לפני תום זמן ההתארגנות, כתוצאה מסיבה שאינה תלויה בו.
   • מקצה חוזר או טיסה חוזרת לא יכולים להיקבע,
    • בגלל ריסוק או תאונה עם מטיס אחר, לאחר נקודת האל-חזור.
    • למטיס שנפסל מהמקצה אשר לו מתקיימים מקצה חוזר או טיסה חוזרת.
   • רישום רחפנים לתחרות
    • כל מתחרה יכול לרשום עד 3 רחפנים בתחרות. המארגן יסמן את הרחפנים בצורה שיהיה קל לזהות אותם, אך קשה לזייף.
    • במהלך הרישום לתחרות יבדק כי כל רחפן עומד בתנאים המגבילים לתחרות:
     • משקל וגודל.
     • גודל מנועים ופרופים.
     • פיילסייף.
     • סימן זיהוי
    • במהלך התחרות יכול שופט לדרוש לבדוק את התנאים המגבילים לפי ראות עיניו. רחפן שלא יעמוד בתנאים המגבילים יכול להיפסל מהתחרות. החלטה זו תקבע על ידי מנהל התחרות.
   • טיסות אימון
    • טיסה במסלול למעט טיסות מאושרות אסורות ועלולות להביא לפסילה מהתחרות. זמן לטיסות אימון יקבע לפני תחילת התחרות. מטיס ישתתף בטיסת אימון אך ורק לאחר שסיים את תהליך הרישום לתחרות.
   • עוזר מטיס
    • כל מטיס יכול לקבוע לעצמו עוזר שיכנס ויצא עימו אל במת ההטסה.
    • על העוזר לנהוג בהתחשבות כלפי כלל המטיסים על הבמה.
    • ספוטר או שופט יכולים לדרוש להפסיק שיח בין המטיס והעוזר ואף לפסול את המטיס במידה ואלו מפריעים לשאר המטיסים, כפי ראות עיניו.
    • עוזר מטיס לא יזוז ממקומו עד לנחיתת כלל המטיסים.
 1. בעלי תפקידים בעת מרוץ
  • מנהל תחרות, אחראי לתכנון, ארגון וניהול התחרות. עליו מוטל לדאוג כי כל תנאי הבטיחות מתקיימים לאורך כל התחרות.
  • שופט ראשי, אחראי לקרוא למטיסים להתחרות, לפיקוח על הכנת הרחפנים למקצה ולזמנים ולתת את שריקת הזינוק.
  • ספוטרים, כמספר המתחרים בקבוצה. אחראי על פיקוח כל האספקטים של המטיס המתחרה על המסלול, אישור הקפות ומדידת זמנים (אם אין מערכת זמנים אוטומטית).
   • בכל מרוץ יהיה לכל מטיס ספוטר שיעמוד לידו.
   • הספוטר יצפה בווידאו של המטיס כך שיוכל לפקח על הטיסה בזמן אמת.
   • המטיס והספוטר יחלקו את אותו מקלט וידאו, במידת האפשר.
   • האחריות לחציית כל המכשולים ועמידה בכל תנאי המסלול מוטלת על המטיס בלבד ואין כל חובה על הספוטר להודיע למטיס על פסילות או הפרות של תנאי המסלול.
   • הספוטר יפקח על המטיס ויסמן לעצמו הפרות. הספוטר יכול, על פי ראות עיניו, להעיר למטיס לגבי הפרות או פסילות אך אינו מחויב לכך.
   • על המטיס להישמע לכל דרישות הספוטר בכל עת שנמצא במירוץ.
  • שופט משנה, אחראי על בדיקת התנאים המגבילים לרחפנים, הדפסת לוח תוצאות בין מקצים ופניות מטיסים.
  • על פי כמות המשתתפים יכול שכמה תפקידים יתבצעו על ידי אדם אחד, או שתפקיד אחד יחולק לכמה אנשים.

 

 1. הפרעה לתחרות
  • מנהל התחרות יכול להפסיק או לדחות את התחלת מירוץ אם לפי דעתו תנאי מזג האוויר אינם מאפשרים קיום מירוץ, תוך התחשבות בבטיחות ובמגבלות הרחפנים.
  • אם הפרעה מתבצעת בזמן טיסה רשמית, הטיסה תבוטל.
  • אם התחרות לא יכולה להמשיך, הדירוג הסופי יהיה דירוג הביניים האחרון.
 2. מידע למתחרים
  • בתחרות יוצגו, או שיופצו באינטרנט:
   • רשימת שמות בעלי התפקידים.
   • רשימת קבוצות לשלב הנוכחי.
   • רשימת תוצאות העפלה לכל סבב מקצים.
   • דירוג ביניים בין שלבי אלימינציה.
   • דירוג סופי לתחרות.

 

 1. ניקוד לסולם דירוג ארצי
  • בתחרות מדורגת יוכל כל מטיס לנסות לצבור נקודות לסולם הדירוג הארצי.
  • תחרות יכולה להיקבע כמדורגת עד 14 יום לפני תחילת התחרות.
  • הניקוד בכל תחרות יהיה תלוי במספר המשתתפים שהעפילו לשלב האלימינציה (N).
  • כאשר מספר המעפילים גדול מ-40:
N>40 1 2 3 4 5 6 40 41 והלאה
ניקוד 40 39 38 37 36 35 1 0
 • מקום ראשון יזכה ב-8 נקודות נוספות שני ב-5, שלישי ב-3.
 • כאשר מספר המעפילים נמוך או שווה ל-40:
N<=40 1 2 3 4 5 6 N
ניקוד N N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 1
 • מקום ראשון יזכה ב-N/5 נקודות נוספות, שני ב-N/8, שלישי ב-N/13. את הניקוד יש לעגל כלפי מעלה.
 1. תחרויות בחו"ל, שאינן שייכות ל-FAI
  • תחרויות בחו"ל מתקיימות מפעם לפעם, בדרך כלל בהתראה של חודש ימים.
  • תחרויות בהן תנאי השתתפות הוא זכייה בליגה מקומית יבחרו המתחרים כך:
   • המטיסים ידורגו לפי 3 התוצאות הטובות ביותר ב-5 התחרויות האחרונות בסולם הדירוג הארצי שהתקיימו עד 30 יום לפני מועד תחילת התחרות בחו"ל ושמם ישלח למארגנים לפי מספר המקומות שיוקצו לליגה בארץ.
   • אם המטיס השתתף בפחות מ-5 תחרויות ולפחות 3, ישוכלל הדירוג על פי התחרויות הקיימות.
   • אם למטיס פחות מ-3 תחרויות מדורגות לא יוכל להשתתף בתחרות בחו"ל.
   • למטיס יינתנו 48 שעות להחזיר תשובה לגבי השתתפותו בתחרות בחו"ל. מטיס שלא יחזיר תשובה בזמן או שיבקש שלא להשתתף בתחרות בחו"ל יפנה את מקומו להבא בתור ברשימת הדירוג.
 1. כללי בטיחות בזמן התחרות
  • יש להישמע להוראות בעלי התפקידים.
  • אם נקבעו לתחרות כללי בטיחות הם יהוו תוספת לכללים אלו.
  • מטיס יחבר סוללה לרחפן אך ורק בתוך שטח המסלול ובזמן ההתארגנות בלבד. למעט במקרים הבאים:
   • לצורך בדיקת תקינות, בשטח שהוגדר כשטח התארגנות למטיסים, בלבד שתנאים אלו מתקיימים:
    • במהלך מקצה, כשמשדר הוידאו כבוי או שאינו משדר, ובלי פרופלורים.
    • בין מקצים, בלי פרופלורים.
   • לצורך בדיקת טיסה, בתוך שטח המסלול ובאישור מנהל התחרות או מי מטעמו שהוגדר מראש כאחראי בדיקות טיסה ובהישמע להוראותיו.
  • לא יכנס אדם או מטיס אל שטח המסלול ללא אישור לכך ממנהל התחרות או מי מטעמו.
  • לא ידרוך מטיס את מנועי הרחפן בעת שיש אנשים במסלול, למעט מטיס הנמצא בזמן ההתארגנות שלו לפני המקצה ובעת שהרחפן מונח על משטח ההמראה.
  • לא ימצא מטיס בשטח השיפוט ובמת ההטסה אלא בזמן המקצה שלו וזמן ההתארגנות אליו.
  • בעת הכרזת "חדל", יש לבטל דריכה במיידית ומבלי לנסות לנחות.
  • לא יטיס מטיס את הרחפן בגובה העולה על 2 מטר, למעט במכשולים שמצריכים זאת.
  • במקרה שחרג רחפן משטח המסלול, יש לשוב אל שטח המסלול בצורה איטית ומבוקרת תוך שמירה יתרה על הזהירות ולהישמע להוראות הספוטר ומנהל התחרות.
  • במידה וחזרה אל שטח המסלול אינה אפשרית, בשל עצמים או אובדן אוריינטציה למשל, יש למצוא את נקודת הנחיתה הקרובה ביותר שאינה בסמוך לקהל ולבטל את דריכת המנועים שם.
  • לאחר חריגה משטח ההטסה אין לדרוך את מנועי הרחפן מחדש. הרחפן יושאר על הקרקע עד להגעת איש צוות או המטיס שינתק את הסוללה מייד.
 2. כללי בטיחות לקהל
  • מרוץ רחפנים, כמו פורמולה 1, הוא ספורט מדהים, מלא אדרנלין, במהירות גבוה והרבה אקשן. אל כל ההנאות הללו, מצטרפים כמה אתגרים בטיחותיים. לשם כך, אנו מודים לכם שקראתם את ההוראות מטה ופעלתם לפיהם במהלך התחרות:
   • שמרו על תקינות רשת הביטחון, אל תשחיתו אותה ואל תתלו עליה. גם לא הילדים.
   • נא להתרחק מרחפני מרוץ שנתלים על הרשת.
   • נא לא להיכנס אל מסלול המרוץ, בשום זמן, ובשום מקרה.
   • במידה ורחפן מירוץ התרסק אל שטח הקהל, נא להתרחק ממנו ולא לנסות לגשת אליו או לגעת בו, גם אם אתם בטוחים שאתם יודעים מה לעשות. איש צוות כבר בדרך אליו בשביל לטפל בו.
   • היו ערניים להכרזות הקריין והישמעו להוראותיו.