מירוץ אוגוסט 2020

תיתכן דחייה של שבוע בשל אילוצי מזג האוויר או אילוצים טכנים אחרים. מיקום ודגשים או שינויים בחוקה יפורסמו בסמוך למועד המירוץ

מירוץ ספטמבר 2020

תיתכן דחייה של שבוע בשל אילוצי מזג האוויר או אילוצים טכנים אחרים. מיקום ודגשים או שינויים בחוקה יפורסמו בסמוך למועד המירוץ