מירוץ ינואר 2021

תיתכן דחייה של שבוע בשל אילוצי מזג האוויר או אילוצים טכנים אחרים. מיקום ודגשים או שינויים בחוקה יפורסמו בסמוך למועד המירוץ

85₪